Conf. Dr. Ing. Florentina Harnagea

Date personale

Studii: Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Textile, specializarea Tehnologie chimicã şi confecţii din piele, promoţia 1976

Doctorat: Anul obţinerii titlului: 1998

Titlul tezei: „Studiul modificãrilor suferite de soluţiile adezive prin trecerea de la starea lichidã la pelicula solidã”, Coordonator: Prof. Univ. Dr. Ing. Voinea Cociu

Experienţă profesională

 • Inginer, Fabrica de încălţăminte “Partizanul “ Bacãu (1976-1977),
 • Inginer, Fabrica de încălţăminte “Aurora” Tg.Frumos (1977-1983),

Cadru didactic universitar, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Iaşi (1983 – prezent)

Activitate didactică

Titular al disciplinelor: Bazele confecţiilor din piele şi înlocuitori (1991 – prezent), Proiectarea şi

tehnologia articolelor de marochinarie (1992-prezent), Auxiliari pentru confecţii din piele (2000-prezent), Finisarea produselor din piele şi ȋnlocuitori (2006- prezent), Tehnologia confecţiilor din piele şi ȋnlocuitori (2008-2010), Dezvoltãri în proiectarea produselor de marochinãrie (2003- prezent)

Cursuri/îndrumare publicate:

Indrumar de practica (1993), Auxiliari pentru confectii din piele si inlocuitori, Ed. Pim, Iasi 2012, Bazele tehnologiei confectiilor din piele si inlocuitori II- Ed. Pim , Iaşi 2012

Activitate ştiinţifică

Direcţii de cercetare: Proiectarea şi tehnologia articolelor de încãlţãminte şi marochinãrie, optimizarea tehnologiilor şi proceselor în industria de încălţăminte şi marochinărie, dezvoltarea produselor de marochinãrie, adezivi si tehnologii de lipire, tehnologii moderne de confecţionare a produselor de încălţăminte şi marochinãrie, implementarea metodelor moderne de testare pe bază de echipamente şi softuri specializate in laboratoarele de incercari fizico-mecanice, ce s-au concretizat în 231 lucrări publicate, din care: 11 lucrări în reviste şi procceedins indexate ISI, 26 lucrări indexate BDI, 88 lucrări în reviste CNCSIS, 67 lucrãri în volume ale conferinţelor internaţionale, 39 lucrãri în volume ale conferinţelor naţionale şi 40 contracte de cercetare ştiinţifică.

Cărţi tehnice, monografii (autor):

 • Proiectarea şi tehnologia articolelor de marochinãrie, ed.Cermi. Iaşi, 2000
 • Tehnologia articolelor de marochinãrie,ed. Performantica, Iaşi, 2002
 • Adezivi si tehnologii de lipire în industria de încãlţãminte, ed. Performantica, Iaşi 2005

Alte activităţi reprezentative

 • şef de catedră, Catedra de Confecţii din pielei (2004 – 2012)
 • membru al Consiliului Profesoral-Facultatea de Textile-Pielãrie şi Management industrial, Universitatea Tehnicã Gh. Asachi, Iaşi, 2004-2012
 • membru in comisii de susţinere a tezelor de doctorat
 • membru în comisia de titularizare a posturilor din învãţãmântul preuniversitar, 2002-2007
 • membru în comisii de examene pentru acordarea gradelor didactice în învãţãmântul preuniversitar, 2006-prezent
 • membru în societati, asociatii, organizatii profesionale: Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (AGIR); Asociatia Absolvetilor Facultatii de Textile Pielarie din Iasi (ASITEX)
 • membru fondator ASITEX