Conf. Dr. Ing. Mariana Driscu Cocea

Date personale

Studii universitare: Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Automatică, - Diploma de inginer (1971-1976)

Cursuri de perfecţionare: Ingineri sistem ICI-Bucureşti - diplomă inginer sistem (1977)

Studii doctorale: Domeniul: Structuri, procese şi tehnologii, Titlul tezei: Contribuţii la proiectarea automatǎ a produselor de încǎlţǎminte – Diploma doctor-inginer (1992-1998)

Experienţă profesională

Inginer sistem Centrul Teritorial de Calcul Electronic Iaşi (1976-1978)

Inginer sistem Centrul de Calcul al Institutului Politehinc Iaşi (1978-1992)

Cadru didactic asociat la Facultăţile : Electronică, Automatică şi Calculatoare, Construcţii (1978-1981), Facultatea mecanică din Universitatea Tehnică “Gh Asachi”, Iaşi (1990-1992)

Şef lucrări la Facultatea de Textile-Pielărie, Iaşi (1992- 2002)

Conferenţiar la Facultatea de Textile-Pielărie, Iaşi (2002- până în prezent)

Evaluator expert CNCSIS, (2005-până în prezent)

Activitate didactică

Titular la disciplinele: Proiectarea încălţămintei asistatǎ de calculator, Utilizarea tehnicii de calcul în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori, Proiectarea calapoadelor, Strategii de optimizare, Strategia cercetării ştiinţifice şi inventica, Strategii de prelucrare a datelor experimentale, Raţionalizarea produselor de încălţăminte

Aplicaţii la disciplinele: Echipamente electronice complexe; Analiza şi sinteza sistemelor automate numerice; Programarea calculatoarelor numerice, Programarea calculatoarelor

Activitate ştiinţifică

Direcţii de cercetare: aproximǎri numerice, modelarea formelor geometrice neregulate plane şi spaţiale, prototiparea unui calapod, prototiparea unui produs de încălţăminte inovativ, optimizarea de proceselor produselor textile şi de încălţăminte, managementul tiparelor unui produs de încălţăminte ce s-au concretizat în 173 lucrări din care: 8 lucrări în reviste şi procceedings indexate ISI, 25 lucrări în reviste indexate în baze de date internaţionale, 50 lucrări în reviste indexate în baze de date CNCSIS, 70 în volume ale conferinţelor internaţionale: 20 în volume ale conferinţelor naţionale: şi 20 contracte de cercetare ştiinţifică, 4 monografii

Alte activităţi reprezentative

Contribuţii la înfiinţarea şi dezvoltarea Centrului de calcul electronic al I. P. Iaşi;

Activităţi didactice la Facultăţile Electronica, Automatizări şi calculatoare;

Iniţierea şi dezvoltarea disciplinelor privind proiectarea asistată de calculator a produselor de încălţăminte, proiectarea calapoadelor;

Infiinţarea şi dezvoltarea laboratorului CAD-CAM pentru încălţăminte;

Autor a patru cărţi de specialitate unice pe plan naţional: Modelarea formelor plane şi spaţiale ale încălţămintei, Editura PIM, Iasi, 2008, Proiectarea încălţămintei cu sistemul Crispin Dynamics Cad-Suite-Engineer, Editura Perfomantica, Iaşi, 2008, Proceduri CAD destinate proiectării încălţămintei Editura Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi, 2003, Utilizarea tehnicii de calcul în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori, Editura “Tehnica - Info” Chişinău, 2002;

Colaborări cu Facultatea de Industrie Uşoară din Republica Moldova;

Membru ASITEX, AGIR

Membru în Portalul experţilor CDI din România