Rodica Silvia VOLOCARIU-Conferenţiar, doctor inginer

Date personale

Studii : Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Industrie Uşoarã, specializarea Confecţii din piele, promoţia 1965

Doctorat: Anul obţinerii titlului : 1999

Titlul tezei: “Contribuţii la raţionalizarea unor procese de fabricaţie a încãlţãmintei”,  Coordonator: Prof. Univ. Dr. Ing.Voinea Cociu

Experienţă profesională

- Inginer, Fabrica de încãlţãminte Flacăra Roşie, Bucureşti (1965 - 1 967)

- Cadru didactic universitar, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Iaşi (1967 – 2008)

Activitate didactică

Titular al disciplinelor: Materii prime, Procese de fabricaţie a produselor din piele şi înlocuitori, Tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori.

Cursuri / îndrumare publicate:

- Matriţe şi dispozitive de formare, curs  (1994)

- Materii prime pentru confecţii din piele şi înlocuitori (2005)

- Indrumar de laborator pentru Bazele tehnologiei produselor din piele şi înlocuitori (1976)

- Indrumar de practicã pentru studenţii de la specialitatea Confecţii din piele (1993)

- Indrumar pentru lucrãri practice la disciplina Procese de fabricaţie în industria confecţiilor din piele, parte I (2007) 

- Indrumar pentru lucrãri practice şi proiect la disciplina Procese de fabricaţie în industria confecţiilor din piele, parte a II-a (2007) 

Activitate ştiinţifică

Direcţii de cercetare: Proiectarea şi tehnologia articolelor de încãlţãminte, optimizarea proceselor de fabricaţie a încãlţãmintei, materii prime pentru fabricarea încãlţãmintei, matriţe şi dispozitive de formare în industria de încãlţãminte şi optimizarea utilizãrii parcurilor de matriţe.

Cărţi tehnice, monografii (autor):

- Procese de fabricaţie in industria produselor din piele şi înlocuitori (1999)

- Articole de piele cu diverse destinatii. Procese tehnologice (2001)

Alte activităţi reprezentative

- coordonator lucãri şi membru în comisii de examene pentru acordarea gradelor didactice  în învãţãmântul preuniversitar (2007 -2008)