Dan Florin Croitoru-Profesor universitar, doctor inginer

Date personale

Studii : Institutul Politehnic Iaşi, Industri Uşoarã, specializarea Confecţii din piele, promoţia 1962 

Doctorat: Anul obţinerii titlului : 1981

Titlul tezei: “Contribuţii la optimizarea funcţionãrii mecanismelor cu reglaje complexe”,  Coordonator: Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae Irimiciuc.

Experienţă profesională

- Cadru didactic universitar, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Iaşi (1962 – 2004)

Activitate didactică

Titular al disciplinelor:  Mecanizarea transporturilor in fabricile de confectii din piele,  Protectia  muncii, Utilaje şi automatizi pentru industria confectiilor din piele, Tehnologii şi utilaje (specialitatea inginerie economicã) 

Cursuri / îndrumare publicate: 

- Utilaje şi automatizi pentru industria confecţiilor din piele (1987)

- Proiectarea asistatã de calculator în industria de încãlţãminte (1997)

- Proceduri CAD destinate proiectării încălţămintei (2003)

- Culegere de probleme de mecanicã şi aplicaţii în proiectarea de utilaje textile (1994)

- Indrumar pentru lucrãri practice la utilaje şi automatizãri  pentru industria confecţiilor din piele 

( 1978 )

- Indrumãr de practicã pentru  specialitatea confecţii din piele (1993)

- Utilaje pentru confectii piele - îndrumar de laborator, ( 2003)

- Dicţionar rus- român in domeniul confecţiilor din piele ( 2004)

Activitate ştiinţifică

Direcţii de cercetare:  proiectarea şi optimizarea funcţionãrii unor mecanisme în domeniul confecţiilor din piele, proiectarea şi perfecţionarea unor utilaje, optimizarea utilizãrii parcurilor de matriţe, optimizarea funcţionalitãţii încãlţămintei. 

A publicat în colaborare sau ca unic autor 90 lucrari ştiinţifice, a înregistrat 8 brevete de invenţii şi a fost  implicat în peste 50 de contracte de cercetare.

Alte activităţi reprezentative

- prodecan al Facultãţii de Textile-Pielãrie în perioada 1989 -1990.

- şef de catedră, Catedra de Confecţii din piele (1981 – 1996)

- coordonator al activitãţii de înfiinţare, dotare şi organizare a laboratoarelor şi atelierului de microproducţie, din cadrul staţiei pilot Confecţii din piele (1974 -1978)

- membru al Consiliului Profesoral, Facultatea de Textile-Pielãrie, Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi” din Iaşi

- membru în comisia de titularizare a posturilor din învãţãmântul preuniversitar, specializarea Confecţii din piele,

- membru în comisii de examene pentru acordarea gradelor didactice în învãţãmântul preuniversitar 

- conducator  de doctorat.