Gabriela MÃLUREANU-Profesor universitar, doctor inginer

Date personale

Studii : Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Industrie Uşoarã, specializarea Confecţii din piele, promoţia 1964

Doctorat: Anul obţinerii titlului : 1983

Titlul tezei: “Contributii la studiul  cinematic şi dinamic al unor maşini de format din industria confecţiilor din piiele”,  Coordonator: Prof. Univ. Dr. Ing.Nicolae Irimiciuc.

Experienţă profesională

- Cadru didactic universitar, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Iaşi (1964 – 2006)

Activitate didactică

- Titular al disciplinelor:  Bazele proiectarii încaltamintei, Tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori, Controlul calitãţii.

Cursuri / îndrumare publicate: 

- Bazele tehnologiei produselor din piele şi înlocuitori, partea I (1991)

- Bazele tehnologiei produselor din piele şi înlocuitori, partea a II –a (1993)

- Bazele proiectarii încãlţãmintei (2003)

- Indrumar de laborator pentru Bazele tehnologiei produselor din piele şi înlocuitori (1976)

- Indrumar pentru lucrari practice la disciplina Utilaje şi automatizari pentru industria confecţiilor din piele (1978)

- Indrumar de practicã pentru specialitatea confecţii din piele (1993)

     Direcţii de cercetare: 

- dezvoltarea şi optimizarea tehnologiilor, utilajelor şi proceselor din domeniul produselor din piele şi înlocuitori, 

- dezvoltarea produselor din piele şi înlocuitori şi perfecţonarea metodelor de proiectare a încãlţãmintei, 

- cercetãri privind antropometria piciorului pentru diverse categorii de consumatori. 

A publicat în colaborare sau ca unic autor 70 lucrări ştiinţifice, a înregistrat 4 brevete de invenţii şi a fost  implicatã în peste 50 de contracte de cercetare.

Alte activităţi reprezentative

- şef de catedră, Catedra de Confecţii din piele (1996 – 2004)

-     membru in Consiliul profesoral al Facultatii de Textile-Pielarie (1996-2004)

-     membru în comisii de susţinere a tezelor pentru obţinerea titlului de dr. ing.

- membru în comisia de titularizare a posturilor din învãţãmântul preuniversitar, specializarea Confecţii din piele

- membru în comisii de examene pentru acordarea gradelor didactice  în învãţãmântul preuniversitar