Conf. Dr. Ing. Aura Mihai

Studii: Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Tehnologia şi chimia Textilelor, specializarea Tehnologia Tricotajelor şi a Confecţiilor, promoţia 1991.

 

Doctorat: Anul obţinerii titlului : 1999, Titlul tezei: Etalarea soluţiilor adezive în condiţiile tratării superficiale a suprafeţelor din cauciuc, Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Voinea Cociu

 

Experienţă profesională: Cadru didactic universitar, Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial, Iaşi (1991 – prezent)

 

Activitate didactică

Titular al disciplinelor: Adezivi pentru încălţăminte (1999-2005), Bazele proiectării încălţămintei (2005 – prezent), Designul produselor din piele şi înlocuitori/Elemente de creaţie (1998 - prezent), Structura şi proiectarea încălţămintei (2006-prezent), Designul şi dezvoltarea produsului de încălţăminte-master (2007-prezent)

Cursuri / îndrumare publicate: 1) G. Mălureanu, A. Mihai, Bazele proiectării încălţămintei, 2003, Ed. Performantica Iasi, ISBN 973-8075-88-2, 2) A. Mihai, A. Curteza, Designul produselor din piele, 2005, Ed Performantica Iasi, ISBN 973-730-061-0, 3) A. Curteza, A. Mihai. Design. Elemente, principii, aplicaţii, 2005, Ed. Performantica, ISBN 973-730-149-8, 4) A. Mihai, M. Sahin, M. Paştină, M.C. Harnagea, Proiectarea încălţămintei, Ed. Performantica, ISBN978-973-730-465-6, 2009

 

Activitate ştiinţifică

Direcţii de cercetare: Designul şi dezvoltarea produsului de încălţăminte; Optimizarea produselor, tehnologiilor şi proceselor specifice domeniului confecţiilor din piele, Utilizarea tehnologiei informaţionale la proiectarea produselor de încălţăminte - modelare 3D, simulare, analiză şi prototipare rapidă; Studii antropometrice; Studii de biomecanică şi analiza mersului pentru diferite categorii de subiecţi; E-learning, proiectare de software educaţional

Lucrări ştiinţifice publicate: (ISI/ISI Proceeding) 17, Cărţi tehnice și monografii: 5

Contracte de cercetare, granturi, programe (director): 9

 

Alte activităţi reprezentative

  • Membru al grupului de referinţă Manufacturing of textile, apparel, footwear, leather and related products ESCO, Membru al TCL European Skills Council, Membru al European Footwear Technological Platform, Membru al platformei tehnologice EURATEX
  • Participări cu lucrări comunicate la peste 16 conferinţe internaţionale din România, Grecia, Croaţia, Turcia, Ungaria, Spania, Portugalia, Germania, Lituania, Maroc
  • Membru al comitetelor ştiinţifice de program pentru conferinţe internaţionale ICERI 2008-Madrid Spania; EDULEARN 2009- Barcelona, Spania; ICAMS 2008, 2010 şi 2012- Bucureşti, Romania
  • Expert/evaluator (http://www.experti-cdi.ro/), cu activitate de evaluare proiecte desfăşurată în cadrul programelor CNCSIS /PNII /Eureka
  • Prodecan al Facultăţii de Textile - Pielărie şi Management Industrial în legislatura 2012-2016. Membru al Consiliului profesoral al facultăţii 2007-prezent. Membru al Senatului Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi Iaşi 2007-prezent. Membru al comisiei Senatului pentru cercetare ştiinţifică. Membru al comisiei Senatului pentru Relaţii internaţionale şi imagine universitară

E-mail: amihai@tex.tuiasi.ro

Capitol de carte - Aura Mihai and Mehmet Sahin (2009). ICT Use in VET: The Virtual Training Centre for Shoe Design as a Model, Technology Education and Development, Aleksandar Lazinica and Carlos Calafate (Ed.), ISBN: 978-953-307-007-0, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/ict-use-in-vet-the-virtual-training-centre-for-shoe-design-as-a-model

 

Publicații