Studii:

Licentă- Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial, specializarea Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori, promoția 2009.

Master - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial, Dezvoltări în proiectarea articolelor de încălțăminte și marochinărie – promoția 2011

Doctorat-Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Școala doctorală a Facultății de Textile Pielărie şi Management Industrial, domeniul Inginerie Industrială.

Titlul tezei: „Contribuții la modelarea și simularea comportării la utilizare a încălțămintei cu destinație militară”, Coordonator: Prof. Dr. Ing. Dumitru Liuțe.

Experiență profesională:

Cadru didactic universitar - Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial, Iași, 2013-prezent;

Asistent cercetător- membru in echipa următoarelor proiecte de cercetare:

- Creative Transfer of Competencies in 3D Footwear CAD to VET Professionals, acronym Inga3D,virtual-campus.eu/projects;

- Footwear SustenabileManufacturând, STEP 2 SUSTAINABILITY, www.step2sustainability.eu;

- International Integrated Training Plan for the Footwear Sector, acronymEdu-Shoe, www.edushoe.com

- Training in Innovation, Entrepreneurshipand Design for the Footwear Industry, acronym TIED-Shoe, www.tied-shoe.eu;

Activitate științifică:

Autor si co-autor a numeroase articole publicate în reviste indexate ISI Proceedings și BDI siîn reviste a unor conferințe naționale și internaționale.

Experiența in domeniu:

Proiectarea încălțămintei, studii antropometrice și biomecanice, utilizarea tehnologiei informaționale la proiectarea si realizarea produselor de încălțăminte, modelarea tridimensională a calapoadelor și a componentelor încălțămintei, tehnici de prototipare rapidă a încălțămintei, analiza componentelor încălțămintei utilizând metoda cu elemente finite.