Studii: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial – diploma de inginer, promoţia 2008

 

Master: Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial, „Dezvoltări in proiectarea constructiv tehnologică a produselor din piele si înlocuitori” şi “Ingineria şi managementul calităţii proiectelor si proceselor, promoţia 2009

Doctorat în domeniul Inginerie Industrială – EURODOC, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2009-2012.

Titlul tezei: Contribuţii la modelarea 3D şi prototiparea rapidă a încălţămintei profilactice destinate persoanelor cu nevoi speciale, Coordonator: Prof. Univ. Dr. Ing. Stan Mitu

 

 

Experienţă profesională:

 • Tehnician, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (2007-2008),
 • Asistent cercetare ştiinţifică stagiar, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (2008-2009),
 • Asistent universitar, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Iaşi (2012 – 2014)
 • Sef de lucrari Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Iaşi (2014-prezent)

 

 

 

Activitate didactică:

Cursuri:  Design Industrial – încălţăminte,  Structura şi proiectarea încălţămintei, Structura si proiectarea încălţămintei şi marochinăriei, Proiectare asistată de calculator a încălțămintei, partea a II-a

Laboratoare: Bazele proiectării încălţămintei, Creaţia şi designul încălţămintei, Designul produselor din piele şi înlocuitori,

 

 

Activitate ştiinţifică

Rezultatele originale ale cercetării sunt evidenţiate prin cele 50 de lucrări ştiinţifice publicate în calitate de prim autor sau în colectiv, 8 cărţi, în calitate de autor si coautor si membru de echipa in 10 proiecte nationale si internationale.

 

 

Alte activităţi reprezentative:

Organizare manifestări naţionale şi internaţionale (membru în echipa de organizare):

 • Membru în echipa organizatoare a şedinţelor de instruire: INGA 3D 2015, TIED Shoe 2013, “Virtual Training Centre for Shoe Design” şi “Excellence in Textile trough Fashion Express”, 2009

 

 

 

Specializări şi calificări:

 • Stagiu de mobilitate doctorală EURODOC, Technical University of Crete, Grecia (01/2012-06/2012)
 • Technical English Courses – TEACHING, Iasi, Romania (04/2011-05/2011)
 • Integrating Biomechanical Theory to Clinical Practice: Analyzing dynamic foot function, prescribing using footscan - RSscan Lab, Ipswich, UK (10/ 2008).
 • Certificat de absolvire a cursurilor Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic (2007)
 •  

  Alte competenţe:

  • Utilizarea aplicațiilor software: MindCAD  for footwear, Icad3D+, Crispin-Delcam, PowerShape-Delcam, Ansys, AutoCAD, Adobe Photoshop, Corel Draw, Microsoft Office.
  • Utilizarea echipamentelor de scanare tridimensională a piciorului (scanner INFOOT), de preluare a presiunilor plantare (platforma RSscan), de testare a comportării materialelor din componenţa încălţămintei (dinamometru SATRA), de prototipare rapidă (imprimanta 3D ZCorporation), imprimanta 3D PRUSA i3.
  • Consultanţă tehnică oferită firmelor de încălţăminte: proiectare şi dezvoltare de produs, instruirea angajaților. 

  Rezumatul tezei de doctorat Contribuţii la modelarea 3D şi prototiparea rapidă a încălţămintei profilactice destinate persoanelor cu nevoi speciale (in limba română)

   

  The abstract of the PhD thesis Contributions to 3D modelling and rapid prototyping of prophylactic footwear for individuals with special needs (in English)