Sef lucrari Dr. Ing. Liviu Marcus

Date personale

Studii : Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Tehnologia si Chimia Textilelor, secţia “Confecţii piele”, promoţia 1982

Doctorat: Anul obţinerii titlului : 2001

Titlul tezei: : “Contributii la perfectionarea functionalitatii si tehnologiei de fabricatie ale incaltamintei pentru fotbal”, Coordonator: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan Florin Croitoru.

Experienţă profesională

Inginer, Intreprinderea « IPM SPORT » Reghin (1982-1988),

Cercetător ştiinţific « CERPI » Bucureşti – Filiala Iaşi (1989-1991),

Cadru didactic universitar, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Iaşi (din 1991)

Activitate didactică

Titular al disciplinelor: Materii prime, Dezvoltări ȋn proiectarea constructiva a ȋncălţămintei, Procese de fabricaţie în industria confecţiilor din piele, Proiectarea şi tehnologia ȋncălţămintei speciale

Cursuri / îndrumare publicate:

Materii prime si materiale folosite ȋn industria uşoară, 1997

Materii prime si materiale folosite ȋn industria uşoară, 2001

Ȋndrumar pentru lucrãri practice şi proiect la disciplina “Procese de fabricaţie în industria confecţiilor din piele, 2007.

Ȋndrumar pentru lucrări practice la disciplina “Procese de fabricaţie în industria confecţiilor din piele, 2008.

Activitate ştiinţifică

Direcţii de cercetare: Dezvoltarea şi optimizarea proceselor de fabricaţie a încălţămintei, elaborarea metodelor de proiectare a modelelor de încălţăminte cu grad ridicat de complexitate, cercetări privind materialele utilizate la confecţionarea încălţămintei cu funcţii speciale.

Cărţi tehnice, monografii (coautor):

Ieacobeanu, E.,Cociu,V.,Marcus, L., Materii prime si materiale folosite in industria usoara, Manual pentru clasa a-IX-a, licee profesionale, Editura didactica si pedagocica, R.A. Bucuresti, 1997

Cociu,V.,Marcus, L., Materii prime si materiale folosite in industria usoara, Editura didactica si pedagocica, R.A. Bucuresti, 2001

Alte activităţi reprezentative

şef atelier proiectare, şef sectie IPM SPORT Reghin (1983-1988) ;

cercetător ştiinţific CERPI Bucureşti (1989-1991);

administrator la o societate comerciala cu profil proiectare şi producţie încălţăminte;

membru în Asociatia Absolvetilor Facultatii de Textile – Pielarie din Iasi (ASITEX);

membru in comisiile de sustinere a examenelor de diploma si a lucrarilor de disertatie;

presedinte in comisii de bacalaureat;

membru in echipe de evaluare a procesului educational ȋn şcoli profesionale şi licee cu profil de industrie uşoară;

membru in echipe de organizare a unor manifestari stiintifice la nivel national;

profesor invitat pentru prelegeri la Universitatea Tehnica Chisinau, Republica Moldova, 2008, 2010