EDU-SHOE Proiect LDV- PARTENERIATE

Perioada de derulare: 2011-2013

Rezultate anticipate:

 • Raport de țară privind industria de încălţăminte
 • Raport privind sistemul naţional al învăţământului tehnic de specialitate pentru sectorul de încălțăminte
 • 5 întâlniri de lucru ale partenerilor în România, Grecia, Italia, Republica Cehă și Turcia
 • 9 mobilități
 • Studiu comparativ privind ofertele de instruire pentru industria de încălțăminte şi posibilităţile de integrare a învăţământului tehnic și vocațional de specialitate din România în spațiul European - Propunere de curriculum pentru un curs de instruire proiectat conform standardelor europene și nevoilor de instruire ale sectorului de încălțăminte
 • Dicţionarul de termeni şi expresii din domeniul încălţămintei a fost pus la dispoziţia utilizatorilor la următoarea adresă: www.edushoe.com.

Activitati desfasurate:

 • Fiecare instituție parteneră va efectua câte 8 mobilităţi.
 • Mobilităţile şi întâlnirile au avut loc în: Romania - noiembrie 2011 Grecia – aprilie 2012 Cehia – iulie 2012 Italia- otombie 2012 Turcia – aprilie 2013
 • In perioada 16 - 18 noiembrie 2011, la prima întâlnire a proiectului, care a avut loc în Iaşi, Romania, la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, au fost prezentate rolul și poziția instituțiilor partenere, în sistemul național al educației tehnice de specialitate și au fost evidențiate realizările, expertiza și experiența acestora în derularea unor programe de studii pentru industria de încălțăminte.
 • În perioada 24 - 25 aprilie 2012, a avut loc a doua întâlnire în cadrul proiectului la Universitatea Tehnică din Chania, Creta, Grecia. Au fost analizate studiile preliminare elaborate de parteneri în vederea elaborării unui dicţionar de expresii din domeniul încălţămintei în 6 limbi (engleză – turcă – italiană – cehă –română - greacă. A fost propus un conținut cadru în limba engleză care să reunească expresii des întâlnite în sectorul de pielărie - încălțăminte.
 • În perioada 2-4 iulie 2012 a avut loc a treia întâlnire în cadrul proiectului la Tomas Bata University în Zlin, Cehia. Partenerii au vizitat Universitatea Tomas Bata, cunoscută ca fiind una din cele mai reputate instituţii de învăţământ superior în domeniul încălţămintei din Europa. In cadrul activităților premergătoare vizitei, fiecare partener si-a adus contribuția la extinderea glosarului tehnic propus ințial de coordonator, astfel că în cadrul acestei întâlniri au fost verificate 1500 de cuvinte în cele 6 limbi ale dicţionarului. Au fost, de asemenea, adăugaţi termeni din domeniul încălţămintei în alte limbi (chineză, arabă, rusă, germană, franceză, spaniolă.
 • A patra întâlnire a avut loc în oraşul Lucca, Italia la Ceseca SRL. La această întâlnire au fost analizate activitățile desfășurate de parteneri în primul an de implementare și au fost stabilite o serie de activități de diseminare care să urmărească creșterea vizibilității rezultatelor obținute. Partenerii au vizitat instituția gazdă și au participat la o ședință de instruire derulată de trainerii centrului CESECA cu designeri din firme de încălțăminte.
 • A cincea întâlnire din cadrul proiectului EDU-Shoe a avut loc în Turcia în perioada 15-17 aprilie 2013. În cadrul acestei întâlniri au fost analizate rezultatele proiectului, a fost aprobată varianta finala a dicţionarul de termeni şi expresii din domeniul încălţămintei şi au fost propuse metode de transfer a rezultatelor proiectului în alte ţări.