ExplorVIRT

Cercetari exploratorii privind crearea si dezvoltarea interfetei consumator - produs de incaltaminte in vederea realizarii rapide a prototipurilor, Acronim: ExplorVIRT (CEEX-M1-C2-1738)

 

Obiectiv specific: Compatibilizarea cercetarii romanesti, in domeniul designului si dezvoltarii de produse, cu preocuparile similare existente in unitatile de cercetare – dezvoltare din Europa, prin orientare catre activitati de cercetare care au in vedere proiectarea si realizarea rapida, virtuala si inalt adaptata a incaltamintei.