Knowledge4Foot

Platformă a cunoașterii pentru transferul rezultatelor cercetării și inovării în sectorul de încălțăminte

Contract Nr. 2015-1-RO01-KA203-015198 Perioada: 2015-2018

Proiect finanţat de Comisia Europeană în perioada 2015 – 2018 prin programul Erasmus Plus – Acțiunea KA2- Parteneriate Strategice pentru Învățământul Superior (KA2 – Strategic Partnerships for Higher Education)

Promovarea excelenței la nivelul universitar de formare și educație în domeniul proiectării, dezvoltării de produs, ingineriei și managementului prin conectarea celor trei piloni ai triunghiului cunoașterii: Educație, Cercetare și Mediul de afaceri.

Noi creăm o punte între Educație, Cercetare și Mediul de Afaceri!

Proiectul Knowledge4Foot contribuie la promovarea excelenței și a înaltei calități Europene în învățământul superior. Proiectul introduce instrumente inovatoare în vederea adaptării și actualizării programelor de învățare și instruire oferite de universități pentru manageri, designeri și ingineri, cu scopul atingerii unui nivel superior de creativitate, inovare și performanță la nivel European în fabricarea încălțăminte și în sectoarele asociate.

Rezultatele asumate ale proiectului sunt următoarele:

Rezultatul 1. Asocierea elementelor triunghiului cunoașterii în vederea transferului de cercetare și inovare la fabricarea încălțămintei

Rezultatul 2. Program de instruire și conținut e-learning pentru transferul de rezultate ale cercetării și inovării

Rezultatul 3. Manual multimedia pentru instruirea pe bază de proiect a studenții din învățământul superior și  a cursanții din companii

Rezultatul 4. Platforma online Knowledge4Foot pentru transferul cercetării și inovării la fabricarea încălțămintei

Rezultatul 5. Gândire antreprenorială în sectorul de încălțăminte – Volum de prelegeri pentru cursul intensiv de formare

Eveniment: Cercetare și Inovare pentru Industria de Încălțăminte– Conferință finală

Activități de învățare/predare/instruire

Program intensiv pentru cursanții din învățământul superior

Studenții participanți vor urma prelegeri de bază și opționale prin care vor dobândi cunoștințe și abilități de punere în aplicare a ideilor inovative in vederea inițierii firmelor de tip start-up în sectorul de încălțăminte. Ei vor fi îndrumați de către formatori din instituțiile partenere și asistați de reprezentanți ai unor companii producătoare de încălțăminte.​