Istoric

Începând cu anul 1948, la Facultatea de chimie industrială din Bucureşti, au fost introduse cursuri universitare pentru “confecţionerii din piele”. În anul 1949 se înființează Institutul de Industrie Uşoară, iar în toamna anului 1950 secţiile de pielărie (confecţii piele și tehnologia pielii) au fost integrate în acest institut, funcționând în această formulă în anii 1951 și 1952. Odată cu mutarea la Iaşi a Institutului de Industrie Uşoară, în toamna anului 1952, specializarea confecţii din piele a activat în cadrul secţiei de mecanică a institutului, iar specializarea tehnologia pielii a fost transferată în cadrul Facultății de Chimie Industrială.

În anul universitar 1954-1955 Institutul de Industrie Uşoară a fost transformat în facultate în cadrul Institutului Politehnic Iaşi (Facultatea de Industrie Ușoară).

În anul 1969 secţia de tehnologie a pielii din cadrul Facultăţii de Chimie Industrială s-a comasat cu secţia de confecţii din piele, din cadrul Facultăţii de Industrie Uşoară. Noua secţie, din cadrul Facultăţii de Industrie Uşoară, avea o dublă specializare şi a fost denumită Tehnologia chimică şi confecţii din piele.

În anul 1975 s-a produs o separare în urma căreia specializarea confecţii din piele a fost integrată în specializarea tricotaje confecții, ca o direcție opțională. Sub această formă, confecțiile din piele au funcționat până în anul 1990, titulatura specializării fiind Tehnologia tricoturilor și confecțiilor, iar disciplinele de specialitate pentru confecții din piele (predate în anii de studii trei și patru) fiind dovedite prin foaia matricolă a studenților. In perioada 1975-1990 specializarea Confecții din piele a beneficiat de toate înnoirile și perfecționările operate în planurile de învățământ pentru specializările cu profil mecanic ale facultății.

Din anul 1990, specializarea Confecții din piele a devenit program de studii independent, cu plan de învățământ propriu, integrat cu planurile de învățământ ale celorlalte specializări textile ale facultății. Astfel, primele patru semestre au fost identice cu cele ale specializărilor cu profil textil, ultimele cinci fiind acoperite de discipline de specialitate și discipline cu caracter economic.

Începând cu anul universitar 2005/2006 denumirea specializării devine “Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori”, conform H.G.916/2005, denumire pe care specializarea o păstrează și în prezent.