Planul de învăţământ actual al specializării Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori, cu un total de 3152 de ore, include discipline fundamentale (17,32%), inginereşti de domeniu (38,70%), de specialitate (38,64%) şi complementare (5,38%), este comun în primii doi ani cu planurile specializărilor cuprinse în domeniul „Inginerie industrială”, respectiv: „Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor”, „Tehnologia și designul produselor textile și „Design industrial”. Diferenţa de conţinut a planurilor de învăţământ se reflectă în disciplinele de domeniu şi specialitate incluse în anii 3 şi 4:

 

DISCIPLINE INGINEREŞTI DE DOMENIU

 

A. IMPUSE

 • Elemente de proiectare a maşinilor în confecţii din piele
 • Designul produselor din piele şi înlocuitori
 • Practică
 • Management
 • Controlul şi asigurarea calităţii în confecţii din piele
 • Finisarea produselor din piele şi înlocuitori

 

DISCIPLINE DE SPECIALITATE

 

A. IMPUSE

 • Bazele proiectării încălţămintei
 • Bazele tehnologiei confecţiilor din piele şi înlocuitori
 • Tehnologia prelucrării pieilor
 • Materii prime pentru confecţii din piele
 • Utilaje pentru confecţii din piele
 • Procese de fabricaţie în industria confecţiilor din piele
 • Creaţia şi designul încălţămintei
 • Proiectarea şi tehnologia articolelor de marochinãrie
 • Proiectarea talpilor pentru incaltaminte
 • Practica pentru elaborarea proiectului de licenţă

 

 

B. OPTIONALE

 • Auxiliari pentru confecţii din piele
 • Adezivi în industria de încãlţãminte
 • IT utile în confecţionarea produselor din piele şi înlocuitori
 • IT destinate fabricării încălţămintei
 • Dezvoltări în proiectarea constructivã a încălţămintei
 • Proiectarea şi tehnologia încălţămintei de protecţie
 • Proiectarea asistată de calculator a încălţămintei
 • Tehnologii asistate de calculator