Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie

Scopul specializării este de a forma specialişti cu competenţe generale şi profesionale în ingineria încălţămintei şi a produselor de marochinărie.

Prin noutatea şi complexitatea informaţiei adusă de fiecare disciplină, programul de studiu este adaptat la dinamica cunoaşterii în domeniu. Are un caracter multidisciplinar, reuşind cu succes să îmbine discipline fundamentale specifice domeniului cu discipline formative ale căror obiectiv constă în transmiterea de cunoştinţe şi formarea abilităţilor inginereşti şi manageriale.

 

Programul de master Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie este conceput în baza modelelor europene pentru programe de studii universitare similare şi cuprinde cerinţele de instruire transmise de firme şi companii producătoare din ţară, astfel încât la finalizarea studiilor, absolvenţii specializării pot face dovada următoarelor competenţe profesionale:

  • Rezolvarea de sarcini specifice domeniului prin aplicarea cunoştinţelor fundamentale din cadrul ştiinţelor inginereşti.
  • Aplicarea metodelor şi tehnicilor de modelare, dezvoltare şi proiectare asistată de calculator a calapoadelor, a produselor de încălţăminte, marochinărie şi tapiţerie.
  • Dezvoltarea de proiecte complexe şi implementarea unor soluţii tehnologice, inginereşti avansate, de fabricaţie a încălţămintei tip sport, protecţie, ortopedica etc.
  • Utilizarea metodelor, a conceptelor şi a aplicaţiilor de optimizare şi raţionalizare a produselor şi a proceselor specifice industriei de încălţăminte şi marochinărie.
  • Elaborarea, implementarea, managementul şi monitorizarea proiectelor, a sistemelor de auditare a calităţii, precum şi aplicarea strategiilor de marketing în industria de încălţăminte şi marochinărie.
  • Rezolvarea de sarcini complexe de cercetare multidisciplinară în vederea dezvoltării de produse şi procese inovative în industria de încălţăminte şi marochinărie.
  • Consultanţă, expertiză şi instruire în domeniul proiectării/implementării de produse, procese şi tehnologii pentru industria de încălţăminte şi marochinărie.